Regały metalowe

Regały metalowe mają konstrukcję wielopoziomową, dzięki czemu można przechowywać na nich kilka tonów produktów, zaczynając od produktów spożywczych, a kończąc na farmaceutycznych. Istnieje kilka rodzajów regałów metalowych dostępnych na stronie regaly.biz, które różnią się nie tylko wielkością, ale także tego, jakie towary można na nich składować. Dlatego poniżej znajdują się charakterystyki jednych z najpopularniejszych regałów metalowych. 

Tradycyjne regały

Tradycyjne regały metalowe, to jeden z najlepszych wyborów, ponieważ są one uniwersalne i można je dostosować do rozmiaru, wagi i czasu przechowywania asortymentu. Cechuje je duża elastyczność, która polega na dostosowaniu poziomu półek, do potrzeb danego magazynu, oraz niskie koszty instalacji. Umożliwiają one łatwiejszy dostęp do towaru, do tego jednak trzeba wykonać korytarze robocze, i to do każdego rzędu. Dzięki temu, że każda jednostka ładunkowa jest przypisana do pojedynczej lokalizacji, ułatwia to łatwiejszą kontrolę zapasów. 

Regały do składania akumulacyjnego

Regały do składania akumulacyjnego pozwalają lepiej zagospodarować przestrzeń, ponieważ można przechowywać większą liczbę palet na mniejszej przestrzeni. Nie ma jednak bezpośredniego dostępu do towaru, a obsługa regałów, odbywa się za pomocą wózka widłowego. Regały te są często kupowane przez magazyny, które chcą przechowywać palety o tej samej referencji, a zapewnienie paletą odpowiedniej rotacji, nie jest dużym priorytetem. Ze względu na sposób regałów akumulacyjnych można je wyróżnić na dwa typy: Składowanie akumulacyjne metodą drive-in, które polega na obsłudze towaru, czy palet nie tylko z jednej strony korytarza (regały są przymocowane do ściany budynku) i jest zgodna z zasadą LIFO (last in, first out), czyli ostatnia paleta, położona na regał jest z niego wyjmowana jako pierwsza. Druga metoda to magazynowanie akumulacyjne metodą drive-through, która polega na takim umieszczeniu regałów, aby zapewnić, przejazd wózków widłowych przez obydwie strony bloków regałów. W ten sposób palety są odkładane z jednej strony korytarza, a z drugiej strony są one odbierane. Taki proces musi odbywać się zgodnie z metodą FIFO (first in, first out)- pierwsza paleta odłożona na regale jest także pierwszą, która musi być zabrana. Dzięki tej metodzie jest ciągły przepływ towarów. Regały do składania akumulacyjnego zapewniają maksymalne wykorzystanie powierzchni, lecz najlepiej sprawdzają się one przy przechowywaniu towarów o tej samej rotacji, musi być ona jednak niska lub średnia.